Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja : 10/11/2023

She is Sunday dba o ochronę danych osobowych Klientów oraz osob odwiedzających stronę internetową www.sheissunday.com (razem zwani dalej “Uzytkownicy”). Naszym priorytetem jest zachowanie przejrzystości i pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

W niniejszej Polityce Prywatności chcielibyśmy podzielić się z Tobą informacjami na temat zbierania, przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych przez She is Sunday (zwany dalej “SIS” lub “my”), a także wyjaśnić, w jaki sposób te dane są wykorzystywane w kontekście korzystania z naszej strony internetowej, a w tym naszego sklepu internetowego (zwany dalej “Sklep”) oraz konta Klienta (zwany dalej “Konto”). 

Prosimy o zapoznanie się z treścią naszej Polityki Prywatności, aby zrozumieć, jak SIS przetwarza Twoje dane osobowe i jakie prawa Ci przysługują jako Klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Czym są dane osobowe ? 

Dane osobowe to informacje, które mogą być użyte do zidentyfikowania Ciebie bezpośrednio lub pośrednio. To mogą być takie informacje jak Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane płatnicze i szczegóły Twojego zamówienia. Również informacje, takie jak historia Twojej aktywności na stronie internetowej, adres IP, są przykładami danych osobowych. Podobnie, wszelkie inne informacje, które przekazujesz nam w trakcie kontaktu z naszym działem obsługi klienta, również są uważane za dane osobowe.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych? 

She is Sunday Sp. z o.o prowadzący działalność gospodarczą, ul. Dynasy 4, 00-354 w Warszawie, NIP 5252805645, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwany dalej “SIS” lub “my”) przetwarza Twoje dane osobowe jako administrator danych.  

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez SIS, nie wahaj się skontaktować z nami. Wystarczy wysłać wiadomość na nasz adres e-mail: help@sheissunday.com

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

SIS będzie wykorzystywać jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do konkretnego celu na uzasadnionej podstawie. 

Zależnie od sposobu, w jaki nawiązujesz kontakt z SIS lub korzystasz z naszych usług, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe do podanych w tabelce celów : 

Cel

Podstawa prawna

Rodzaje danych osobowych 

Zakupy online produktów SIS


Realizacja zawartej z Tobą umowy oraz wypełnienie wszelkich zobowiązań wynikajacych z tej umowy w tym płatnośc i wysylka produktu

Umowa
 • Dane kontaktowe : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy produktów,
 • Dane transakcyjne,
 • Dane dotyczące płatności.

Utworzenie Konta Klienta 

Przetwarzanie danych użytkownika jest konieczne do spełnienia warunków regulujących korzystanie z Konta

Umowa 

 

 • Dane kontaktowe : imię i nazwisko, adres e-mail (obowiązkowe),
 • Data urodzenia (opcjonalne),
 • Dane generowane przez
  Uzytkownika (np. historia zakupów, kliknięć i przeglądania).

Program lojalnościowy 


Realizacja zawartej z Tobą umowy oraz wypełnienie wszelkich zobowiązań wynikajacych z tej umowy w tym płatnośc i wysylka produktu

Umowa Programu Lojalnościowego
 • Dane kontaktowe : imię i nazwisko, adres e- mail,
 • Data urodzenia (opcjonalne),
 • Dane generowane przez
  Uzytkownika (np. historia zakupów, kliknięć i przeglądania).

Obsługa klienta


Przetwarzanie Twoich danych osobowych, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytania lub zapewnić wsparcie techniczne

Prawnie uzasadniony interes

 • Dane kontaktowe : imię i nazwisko, adres, adres e- mail i numer telefonu, 
 • Treści generowane przez Użytkownika, takie jak wiadomości e-mail i zapisy czatu.

Marketing i Newsletter 


Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania Ci pocztą elektroniczną ofert, aktualności dotyczących stylu, kuponów bonusowych, ofert urodzinowych, infromacji o konkursach oraz specjalnych zaproszeń na wyprzedaże i wydarzenia jak również analizy skuteczności naszej strony i działań marketingowych na podstawie zachowan użytkowników

Zgoda

 • Dane kontaktowe : imię i nazwisko, adres e-mail,
 • Data urodzenia (opcjonalne),
 • Adres IP,
 • Dane generowane przez (np. historia zakupów, kliknięć i przeglądania).

Analiza satysfakcji Klienta

Prawnie uzasadniony interes

 • Dane kontaktowe : imię i nazwisko, adres e-mail,
 • Adres IP,
 • Dane generowane przez (np. historia zakupów, kliknięć i przeglądania).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?  

Okres przechowywania danych zależy od celów, do jakich będą one przetwarzane. SIS zobowiazuje sie przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania naszych zobowiązań umownych i konsumenckich.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, gdy zamkniesz swoje konto klienta lub zakończysz członkostwo i/lub aktywnie odrzucisz dalszą komunikację marketingową z naszej strony.

Komu udostępniamy twoje dane osobowe ? 

Twoje dane osobowe są dostępne jedynie dla upoważnionych osób, które wykorzystują je w celu osiągnięcia zamierzonych celów przetwarzania.

SIS przetwarza Twoje dane osobowe na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). 

Jednakże, w celu zapewnienia jak największej efektywności naszych usług, niektórzy usługodawcy SIS, mają swoje siedziby poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego do krajów trzecich, które nie zostały przez Komisję Europejską zatwierdzone jako bezpieczne do przekazywania danych.  W takich przypadkach będziemy stosować standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, które stanowią zestaw warunków umownych, zobowiązujących zarówno nadawcę, jak i odbiorcę danych osobowych, i które gwarantują ochronę praw i wolności osób fizycznych. 

Jakie są Twoje prawa do danych osobowych przetwarzanych przez SIS i jak możesz z nich korzystać? 

SIS stawia jako swój priorytet ochronę poufności danych osobowych Klientów i do zapewnienia możliwości korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych. 

Klient moze skorzystac z opisanych ponizej praw do swoich danych osbowych badz zadac nam pytania dotyczące naszej polityki prywatności, w każdej chwili kontakyujac się z nami droha elektorniczna na adres :

ciao@sheissunday.com

W niektórych przypadkach, dla identyfikacji, możemy poprosić Cię o dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość.

Klient ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy (prawo do dostępu),  
 • Wymagania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zawierają one błędy lub są nieaktualne (Prawo do sprostowania),
 • Żądania usunięcia swoich danych, o ile nie są one już potrzebne do celów, dla których były zbierane, lub nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (Prawo do usunięcia danych),
 • Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w niektórych przypadkach (Prawo do ograniczenia).

Dodatkowo : 

 • Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych w określonym celu, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie (Prawo do wycofania zgody),
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, masz prawo do sprzeciwienia się temu przetwarzaniu (Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes),
 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wykonanie umowy, masz także prawo do przeniesienia swoich danych osobowych (Prawo do przenoszenia danych).

Informujemy Cię również o Twoim prawie do składania skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeśli uważasz, że SIS nieprawidłowo przetwarza Twoje dane osobowe, w następujący sposób: 

 • W formie pisemnej na adres : Urząd Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
 • W formie elektronicznej na adres : kancelaria@uodo.gov.pl

Zmiany w Polityce Prywatności 

Polityka Prywatności może być dostosowywana w zależności od rozwoju usług SIS lub zmian w przepisach prawnych. Klient zawsze znajdzie najaktualniejszą wersję Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej.